Karabük Vergi Dairesi Müdürlüğünden

http://karabukdefterdarligi.gov.tr/dokumanlar/tasinir-mal-ihaleleri/