Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

 

Karabük Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu; 

   Belirlenmiş maliye politikasını uygulayan ve gelişimine katkı sağlayan; kamu hizmetinin sunumunda katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve verimlilik ilkelerini temel alan bir Defterdarlık.

 Vizyonu;

 Etkin ve verimli hizmet sunumunda sürekliliği sağlayan, herkesin ve her kesimin güvenini ve takdirini kazanan, sürekli olarak fark ve değer yaratan, hizmet alanları ve insan kaynağını en önemli değerli olarak kabul eden, saygın, şeffaf, hesap verebilir ve örnek alınan bir Defterdarlık olmaktır.